Premsa

Material de premsa
Per tal d’accedir al material de premsa introdueix la clau a continuació.
Per sol·licitar-la, contacta amb Rosa Raduà.

Accedir a material de premsa

Departament de Premsa
Rosa Raduà
prensa@concertstudio.com
Barcelona (Spain)
T. +34 933 632 510